Salt

La Defense

Cap a la taulada

Espardenyes descordades

Ombra amunt

Cargol al Louvre

Alèxia

Atzavara

La Defense

Graffitti

Ziga-zaga

Música amb pernil

Torre de l’aigua

Reporters

Discontínua

Baixant

Turista

Cames

Graons