Licor

Àngel

Tors

Entre vidres

Àngel?

Entrecuix

Flexió

Mans

Golfes

Tors en negatiu

Decantador

Llum lateral

Terrosset de sucre

Tors bru

Tatuatge

A la butaca

Ulls de bou

Papallona

Cul

Volums