L’escarbat i la lluna

Campanar amb boira

Marina en color

Plataners

Montjuïc

Ics

Niàgara

Wall Street

Normandia

Sant Jordi

Roba estesa

Marina monocrom

4 barres

Camp de pomeres

Grand Canyon West

Solitari

Súper lluna a La Mola

Campanar 2

Focs d’artifici

Teulades xineses