• Autor:Joan Rosell
  • Comentaris:3

Entre ordinadors

Entre ordinadors

Fotomuntatge amb enquadratge holandès

No tags