• Autor:Joan Rosell
  • Comentaris:0

Va de fotografia

Aquest serà el meu racó fotogràfic on exposaré i comentaré les meves fotografies i potser també altres fotografies o temes fotogràfics que m’hagin agradat.

Ho faré de manera tranquil·la i sense imposar-me cap obligatorietat de publicació.
Esteu tots convidats a clavar-hi un cop d’ull i a fer els comentaris que cregueu oportuns.

No tags